اداره کل امور ایثارگران
امام خمینی
امام خامنه ای

بهره مندی ایثارگران از مجموعه رفاهی شیان لویزان

شرایط بهره مندی: 
-

کلیه ایثارگران که مشخصات آنها در سامانه صندوق بازنشستگی درج گردیده است با در دست داشتن کارت ملی می توانند از مجموعه رفاهی شیان استفاده نمایند. 

- کلیه ایثارگران می توانند به تعداد 10 نفر در ماه از خدمات بهره برده و از تخفیفات استفاده نمایند. 
- قطع تسهیلات بازنشستگان شامل برخورداری از تخفیفات نیز خواهد شد. 
- شماره تماس واحد رفاه اداره کل ایثارگران : 96015877

دامنه شمول خدمت

- کلیه ایثارگران که در سامانه جامع ایثارگران ثبت گردیده و دارای پرونده می باشند.

خدمات معیشتی خدمات گردشگری

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

مرجع بررسی مستندات و اقدام

واحد رفاه اداره کل ایثارگران