اداره کل امور ایثارگران
امام خمینی
امام خامنه ای

صدور کارت ایثارگری

با عنایت به صدور کارت جامع ایثارگری در سنوات گذشته به اطلاع کلیه ایثارگران معظم می رساند، چاپ و صدور کارت جامع ایثارگری طبق روال سالهای گذشته که علاوه بر کارت بانکی به عنوان کارت شناسایی ایثارگری نیز استفاده می شد امکان پذیر نمی باشد و بر این اساس موارد ذیل جهت صدور کارت بانکی اعلام می گردد:

 

مراحل صدور کارت ایثارگری : 

1- ايثارگراني كه هم اكنون كارتهاي مذكور را دارندمی توانند از مزایای دارا بودن کارت بهره مند گردند . 
2- ایثارگرانی که  تاريخ انقضاءکارت های جامع به اتمام  رسيده و يا كارت آن ها مفقود گرديده است مي بايست به نزديكترين شعبه بانك شهر مراجعه و نسبت به صدور مجدد آن اقدام نمايند.
3- ايثارگراني كه به تازگي در سامانه جامع ايثارگران ثبت نام نموده و يا تشكيل پرونده داده اند با مراجعه به نزديكترين شعبه بانك شهر محل كار خود نسبت به افتتاح حساب با عنوان"حساب كوتاه مدت" اقدام نموده و سپس اطلاعات آن را جهت ثبت در سامانه جامع به اداره کل  اعلام نمايد.

شماره تماس در اداره کل ایثارگران :  96015877 


دامنه شمول خدمت

کلیه ایثارگران شاغل در شهرداری تهران که در اداره کل ایثارگران نسبت به تشکیل پرونده اقدام و مراتب را در سامانه جامع ایثارگری به ثبت رسانده اند.

خدمات معیشتی

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

مرجع بررسی مستندات و اقدام

اداره امور اداری و رفاهی

زمان اقدام

سررسید انقضای کارت ایثارگری