اداره کل امور ایثارگران
امام خمینی
امام خامنه ای

تشکیل پرونده ایثارگری

الف - باتوجه به يكپارچگي پايگاه اطلاعاتي اداره كل با سامانه جامع منابع انساني جهت سهولت كار ايثارگران هيچ يك از مدارك ابلاغ شده نياز به ارائه فيزيك ندارد. لذا از ارسال مداركي مانند  : كپي شناسنامه فرد-  كپي كارت ملي فرد - كپي صفحه اول دفترچه بيمه - كپي كارت بيمه تكميلي- كپي كارت ايثارگري - كپي آخرين حكم كارگزيني - تكميل فرم دوبرگي - فيش حقوقي - عكس پرسنلي - كپي كارت ملي وشناسنامه افراد تحت تكفل - كپي صفحات دفترچه بيمه، خودداري فرماييد.
ب - در راستاي يكنواختي و يك پارچگي گواهي هاي حضور در جبهه كليه گواهي هاي ارسالي مي بايست طبق بخشنامه ستاد كل نيروهاي مسلح (تصوير پيوست) ارائه گردد.
ج – ضمن رعايت رديف ""ب"" مي بايست كليه گواهي هاي حضور در جبهه به صورت اصل ارائه گردد.
د – از ارسال هرگونه گواهي بصورت دستي توسط ايثارگرخودداري گردد.گواهي ها ميبايست به همراه نامه رسمي از طريق سيستم اتوماسيون توسط مسئولين ايثارگران ارسال گردد
هـ - شايسته است ايثارگران معزز همزمان با تشكيل پرونده ايثارگري پيگيري لازم جهت درج عنوان ايثارگري درقرارداد يا حكم كارگزيني را توسط مبادي ذيربط معمول فرمايند"


دامنه شمول خدمت

ایثارگران تحت پوشش اداره کل

مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده ایثارگری

ارائه اصل مدرک ایثارگری

خدمات اداری و استخدامی

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

مرجع بررسی مستندات و اقدام

معاونت برنامه ریزی و مالی واداری