اداره کل امور ایثارگران
امام خمینی
امام خامنه ای

اعطای هدیه دریافت مدرک دیپلم

مدارک مورد نیاز برای اعطای هدیه دریافت مدرک دیپلم

ارائه مدرک دیپلم
تکمیل فرم درخواست

فرآیند اقدام

تکمیل فرم
بررسی و ارسال مدارک جهت دستور مدیرکل محترم
ارجاع به معاونت مالی
واریز توسط اداره مالی
اطلاع رسانی و ارسال پیامک واریز، ثبت اطلاعات در سامانه جامع ایثارگران

خدمات آموزشی

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

مرجع بررسی مستندات و اقدام

معاونت فرهنگی

زمان اقدام

یکبار در سال

نمودار مراحل دریافت خدمت

اعطای هدیه دریافت مدرک دیپلم