اداره کل امور ایثارگران
امام خمینی
امام خامنه ای

بهره مندی از خدمات پزشکی و درمانی شرکت شهر سالم

دامنه شمول خدمت

بهره مندی رایگان والدین و همسران شهدای مکرم شهرداری از خدمات بهداشتی و پزشکی
پایش سلامت جانبازان معزز 50 درصد و فرزندان شهردای شاغل در شهرداری
پایش سلامت جانبازان اعصاب و روان به همراه همسر
پایش سلامت همسر جانبازان 70 درصد شاغل در شهرداری
ارائه خدمات اورژانس و ویزیت در منزل جهت جانبازان با شرایط خاص

خدامت بیمه و درمان

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

مرجع بررسی مستندات و اقدام

معاونت مددکاری اجتماعی

زمان اقدام

در طول سال