اداره کل امور ایثارگران
امام خمینی
امام خامنه ای

صدور آرم طرح ترافیک

دامنه شمول خدمت

ایثارگران شاغل در شهرداری تهران بنا بر مصوبه شورای شهر

مدارک مورد نیاز برای صدور آرم طرح ترافیک

کپی کارت خودرو
کپی سند خودرو
کپی برگه عوارض
کپی برگه عدم خلافی
کپی حکم کارگزینی
مدارک ایثارگری
کپی شناسنامه و کارت ملی

فرآیند اقدام

ارائه درخواست مکتوب ایثارگر
احراز شرایط
ثبت نام
ارائه مدارک
دریافت آرم طرح ترافیک

خدمات مددکاری

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

مرجع بررسی مستندات و اقدام

معاونت مددکاری اجتماعی

زمان اقدام

در طول سال