اداره کل امور ایثارگران
امام خمینی
امام خامنه ای
نیرالسادات موسویان

سوابق تحصیلی

مقطع کاردانی  در رشته امور فرهنگی در سال 1387 فارغ التحصیل از دانشگاه علمی کاربردی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

مقطع کارشناسی در رشته مدیریت امور فرهنگی در سال 1394 فارغ التحصیل از دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 4

دانشجوی کارشناسی ارشد،مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی

سوابق مدیریتی و اجرایی

 - مسئول دبیرخانه شهرداری منطقه 7، خرداد 1384 

- مسئول بسیج خواهران پایگاه شهرداری منطقه 7، مرداد 1384 

- مسئول امور رفاهی کارکنان شهرداری منطقه 7، فروردین 1385 

- مسئول امور ایثارگران شهرداری منطقه 7، تیر 1385 

- مشاور شهردار در امور ایثارگران شهرداری منطقه 7 

- کارشناس ارتباطات مردمی حوزه مدیریت اداره کل امور ایثارگران، آبان 1394 

- مسئول ستاد تکریم ارباب رجوع و دبیرخانه اداره کل امور ایثارگران، تیر 1394 

- رئیس اداره خدمات درمانی اداره کل امور ایثارگران، 1397

- سرپرست مددکاری اجتماعی اداره کل امور ایثارگران 1397 تا کنون