اداره کل امور ایثارگران
امام خمینی
امام خامنه ای
دریافت فایل پی دی اف اطلاعات تماس

 

سمت نام شماره داخلی شماره مستقیم فکس

اداره کل امور ایثارگران

تلفن گویا

15800-801

96015800-801

 

مدیر کل امور ایثارگران

رضا جلالی

15810

96015810

 

حوزه مدیریت

96090378

مدیر حوزه دفتر

محسن نوروزی

15811

96015811

 

مدیر ستاد سرگذشت پژوهی

حجت الاسلام قیومی

15893

96015893

 

جانشین ستاد سرگذشت پژوهی

مهدی اردستانی

15862

96015862

 

مسوول پیگیری های ویژه

انوشیروان محمدی

15895

96015895

 

مسوول دفتر پیگیری های ویژه

حسین باهار

15825

96015825

 

مسوول امور مناطق و سازمان ها

علیرضا عیسی پور

15877

96015877

 

کارشناس امور مناطق و سازمان ها

محمدرضا غلامی

15850

96015850

 

کارشناس دفتر مدیر کل

آرش مهدی زاده تکله

15880-15807

96015880-96015807

 

روابط عمومی

96090382

مسوول روابط عمومی

وحید بابایی

15822

96015822

 

کارشناس روابط عمومی

علیرضا عطاریانی

15826

96015826

 

کارشناس روابط عمومی

---------

15827

96015827

 

کارشناس روابط عمومی

آقای جمشیدی

15824

96015824

 

دبیرخانه و ستاد تکریم

96090380

سرپرست دبیرخانه

محمد عطاری

15823

96015823

 

سرپرست تکریم

خانم پیرنجفی

15818

96015818

 

کارشناس دبیرخانه

حسين شيرواني

15814

96015814

 

کارشناس تکریم ارباب رجوع

خانم قادری

15817

96015817

 

کارشناس دبیرخانه و بایگانی

علیرضا ستیه نیا

15819

96015819

 

حراست و بازرسی

مدیر حراست ایثارگران

جعفر علی نژاد

15890-891

96015890-891

 

مدیر بازرسی ایثارگران

احسان اله نیک بین

15892

96015892

 

کارشناس دفتر بازرسی

سعید جلیلیان

15883

96015883

 

کارشناس دفتر بازرسی

ابراهیم بختیاری نژاد

15882

96015882

 

دفتر بازرسی   15885 96015885

معاونت مددکاری اجتماعی

معاون مددکاری اجتماعی

خانم موسویان

15870

96015870

 

مسوول دفتر معاونت مددکاری اجتماعی

خانم ضیایی

15871

96015871

 

اداره خدمات اجتماعی

 

رییس اداره خدمات اجتماعی

خانم قنبری

15875

96015875

 

کارشناس خدمات اجتماعی

حسین پاسیار

15874

96015874

 

کارشناس خدمات اجتماعی

خانم علیپور

15878

96015878

 

اداره خدمات درمانی

 

سرپرست اداره خدمات درمانی

خانم راستی

15843

96015843

 

کارشناس خدمات درمانی

صادق اصباحی

15873

96015873

 

کارشناس خدمات درمانی

خانم فرازنده

15853

96015853

 

کارشناس خدمات درمانی

خانم نراقی

15889

96015889

 

معاونت فرهنگی

 معاون فرهنگی

خانم نزل آبادی

15860

96015860

 

کارشناس دفتر معاونت فرهنگی

---------------

-----------

-----------

 

کارشناس دفتر معاونت فرهنگی

-------------

-------------

-------------

 

اداره خدمات فرهنگی

 

سرپرست اداره خدمات فرهنگی

امیر رشیدی

15864

96015864

 

کارشناس خدمات فرهنگی

--------------

--------------

--------------

 

کارشناس خدمات فرهنگی

محمد موذنی

15876

96015876

 

کارشناس خدمات فرهنگی

خانم نصیری

15868

96015868

 

اداره توانمندسازی

 

سرپرست اداره توانمندسازی

مجید صمدی

15842

96015842

 

کارشناس خدمات توانمندسازی

خانم کردی

15865

96015865

 

کارشناس خدمات توانمندسازی

آقای هاشمی

15872

96015872

 

کارشناس خدمات توانمندسازی

خانم سیفی

15840

96015840

 

معاونت برنامه ریزی، مالی و اداری

معاون برنامه ریزی، مالی و اداری

سید محسن صالحی

15830

96015830

 

کارشناس دفتر معاونت برنامه ریزی، مالی و اداری

--------

15831-15841

96015831-96015841

 

اداره برنامه ریزی

96090379

رییس اداره برنامه ریزی

محمدعلی شاه علی

15835

96015835

 

کارشناس ارزیابی عملکرد

امیر رمضانی

15839

96015839

 

کارشناس اداره برنامه ریزی

خانم احمدی خواه

15832

96015832

 

کارشناس فناوری اطلاعات

احمد موسوی

15837

96015837

 

اداره امور اداری و رفاهی

 

سرپرست اداره امور اداری و رفاهی

خانم صابری

15845

96015845

 

مسئول کارگزینی، آموزش و تردد

----------------

15846

96015846

 

کارشناس خدمات رفاهی

-------------

15858

96015858

 

کارشناس تسهیلات وام

امین زارع گوهری

15847

96015847

 

کارشناس امور اداری و آموزش

خانم نظری

15866

96015866

 

کارشناس امور اداری

-----------------

15838

96015838

 

کارشناس آمار و امور اداری ایثارگران

محمدمهدی شاهی

15836

96015836

 

اداره مالی

 

سرپرست اداره مالی

مهدی منتشلو

15855

96015855

 

کارشناس حسابداری

ابوالفضل احمدی

15859

96015859

 

کارشناس مسوول مالی

افشین پارسا

15857

96015857

 

کارشناس مالی

رضا عاشوری

15856

96015856

 

مسوول ساختمان

ابوالفضل داودی

15854-12

96015854-12

 

نگهبانی

 

نگهبانی

 

15898-899

96015898-899

 

اپراتور مخابرات

آقای اظهری

15896-897

96015896-897