اداره کل امور ایثارگران
امام خمینی
امام خامنه ای
شیوه نامه دریافت مجوز طرح ترافیک

 

 

مقدمه:

   در راستای تحقق سیاستهای اداره کل امور ایثارگران و ارائه خدمات مطلوب به ایثارگران معزز مشمول ، جهت دریافت مجوز طرح ترافیک به منظور ورود قانونی به محدوده طرح مذکور و اجرایی نمودن بند 6 ماده 8 دستورالعمل جامع خدمت رسانی به ایثارگران این شیوه نامه تنظیم شده است .

ماده اول : اهداف

- تسهیل در امر تردد ایثارگران در محدوده طرح ترافیک

- افزایش رضایتمندی ایثارگران

- شفافیت در ارائه خدمات اداره کل امور ایثارگران

ماده دوم: مشمولین شیوه نامه

   اعطای مجوز طرح ترافیک هرسال مطابق مصوبه شورای اسلامی شهر تهران و ضوابط سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به افراد ذیل تخصیص داده می شود .

1- جانبازان ، آزادگان و فرزندان شهید شاغل مشمول ماده 3 دستورالعمل جامع خدمت رسانی به ایثارگران

2-خانواده های معظم شهدای شهرداری تهران

تبصره 1 : اولویت واگذاری مجوز طرح ترافیک با ایثارگرانی است که خود، همسر و یا فرزندانشان دارای معلولیت و یا مبتلا به بیماری خاص باشند.

تبصره 2: لازم است منزل یا محیط کار ایثارگران متقاضی مجوز طرح ترافیک در محدوده طرح ترافیک قرار گرفته باشد.

تبصره 3 : : به هر خانواده شهید شهرداری تهران ، صرفاً یک مجوز طرح ترافیک تعلق خواهد گرفت.

ماده سوم :  مدارک مورد نیاز

    مدارک مورد نیاز هرسال توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک  شهرداری تهران ابلاغ می گردد که ملاک عمل این شیوه نامه خواهد بود.

1-تصویر برگ سبز سند خودرو متقاضی و یا همسر

2-تصویر کارت خودرو متقاضی و یا همسر

3-اصل مفاصا حساب عوارض سالیانه خودرو

4-اصل برگه عدم خلافی خودرو

5-فیش بانکی

ماده چهارم : فرایند اجرای کار

1- تکمیل فرم بارگذاری شده در پورتال اداره کل امور ایثارگران از سوی ایثارگر واجد شرایط

2 مراجعه ایثارگران واجد شرایط به آدرس www.mytehran.ir ، ثبت نام و دریافت نام کاربری و رمزعبور

3 تحویل مدارک مورد نیاز از سوی مسئول محترم ایثارگران محل خدمت جهت بررسی و تایید و ارسال به اداره کل ایثارگران.

4 بررسی و تایید مدارک توسط کارشناس و رئیس اداره اجتماعی.

5- ثبت در سامانه توسط کارشناس اداره خدمات اجتماعی

6- انجام اقدامات مالی و پرداخت هزینه های مربوطه و ارسال پیامک به دریافت کنندگان قطعی مجوز طرح ترافیک توسط اداره خدمات اجتماعی و ارسال رونوشت به اداره مالی واداره امور اداری و رفاهی جهت ثبت درسامانه جامع ایثارگران

ماده پنجم : جداول مالی و پرداختی

    هزینه دریافت مجوز طرح ترافیک طبق دستورالعمل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران هر ساله تعیین و ابلاغ می گردد.

ماده ششم: اجرای دستورالعمل

     این شیوه نامه مشتمل بر6 ماده و3  تبصره در کمیته بررسی دستورالعمل جامع خدمت رسانی ایثارگران و شیوه نامه های مربوطه بررسی و در تاریخ 1397/11/03  به تأیید مدیرکل امور ایثارگران رسیده و از ابتدای سال 1397  قابل اجرا می باشد.