اداره کل امور ایثارگران
امام خمینی
امام خامنه ای
نظرسنجی تور زیارتی مشهد مقدس
نوع ایثارگری

محل خدمت

تعداد همراهان
نحوه اطلاع شما از برگزاری تور زیارتی مشهد مقدس؟
میزان رضایت شما از نحوه اطلاع رسانی تور زیارتی مشهد به چه میزان است؟

نحوه ثبت نام و رزرو بلیت سفر مشهد را چگونه ارزیابی می کنید؟

شیوه راهنمایی و برخورد پرسنل آژانس مسافرتی را چگونه ارزیابی می کنید؟

عملکرد امور ایثارگران محل خدمت خود را در انتقال مدارک سفر چگونه ارزیابی می کنید؟

كيفيت قطار را چگونه ارزیابی می کنید؟

زمان بندي و مدت تور زیارتی مشهد را چگونه ارزیابی می کنید؟

نحوه ی پذیرش شما در هتل تا چه حد در زمان مقرر و بدون معطلی بود؟

شیوه رفتار پرسنل هتل محل اقامت چگونه بود؟

میزان رضایت شما از رستوران و کیفیت غذای هتل به چه میزان است؟

در صورت برگزاری تور زیارتی مشابه تا چه اندازه تمایل به شرکت در آن دارید؟

تا چه اندازه استفاده از این تور را به سایر عزیزان پیشنهاد می کنید؟

پیشنهاد شما جهت تورهای آینده به کدام مقاصد گردشگری است؟


در مجموع تا چه اندازه ازین سفر رضایت دارید؟

ثبت نظر  مشاهده ی نتیجه