اداره کل امور ایثارگران
امام خمینی
امام خامنه ای
شهدا
آمار ایثارگران معزز
4319
جمع کل ایثارگران تحت پوشش
170
شهدای شهرداری تهران
1948
رزمنده
1000
جانباز
58
آزاده-جانباز
945
فرزند شهید
198
سایر ایثارگران